Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ quyết định khen thưởng Trịnh Xuân Thanh

  • 17/04/2017 21:03
  • 0 bình luận
  • Đông Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định số 477/QĐ-TTg hủy bỏ Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 11 tháng 1 năm 2010 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Bộ Công Thương phải thu hồi Bằng khen và tiền thưởng (nếu có) đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định số 477/QĐ-TTg hủy bỏ Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 11 tháng 1 năm 2010 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Bộ Công Thương thu hồi Bằng khen và tiền thưởng (nếu có) đối với ông Trịnh Xuân Thanh; Huân chương, Huy chương và tiền thưởng (nếu có) đối với Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và ông Trịnh Xuân Thanh sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước về việc thu hồi Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động.

Hiện vật khen thưởng được gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tiền thưởng (nếu có) nộp về quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị chi tiền thưởng cho tập thể và cá nhân nêu trên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13-4-2017.

Năm 2010, Trịnh Xuân Thanh từng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2010, Trịnh Xuân Thanh từng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 2629/TTr-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có Tờ trình số 542/TTr-BTĐKT ngày 5 tháng 4 năm 2017 về vấn đề trên.

Tin cùng chuyên mục