Thủ tướng Chính phủ: Cần uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thói vô cảm

  • 19/08/2019 21:35
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn, cần nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, thói vô cảm…
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình

Ngày 19-8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”.

Dự và phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Vì thế, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Chỉ thị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gần đây nhất là Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016.

Thực tế trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng đó, kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương Bác đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân là những điển hình tiêu biểu của cả nước trong học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chính qua các tấm gương này, những câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương, đất nước, yêu thương con người, về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao hơn nữa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.   

Mặc khác, phải tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, cần nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Tin cùng chuyên mục