Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đảm nhiệm thêm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

  • 03/12/2019 20:48
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTD.VN - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay Trung ướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an được phân công theo dõi nhiệm vụ khác.

Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng phân công ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Đây cũng đều là các tân Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia, thay thế các đồng chí nguyên Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận nhiệm vụ mới.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm TTATGT trong phạm vi cả nước.

Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Tin cùng chuyên mục