Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Cần nhiều cấp phó chứng tỏ là cấp trưởng yếu

  • 25/08/2018 19:58
  • 1 bình luận
  • Kỳ Thư
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học Chính phủ và chính quyền địa phương. 

Vấn đề nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại Hội thảo là việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước nói riêng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Một trong những vấn đề nhiều đại biểu quan tâm thảo luận, đó là điều chỉnh và hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của HĐND, UBND các cấp; sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã cho phù hợp trong điều kiện xây dựng chính quyền điện tử, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. 

Trong phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ Nội vụ được Đảng, Nhà nước giao chủ trì, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng thuộc các Nghị quyết Trung ương 6, 7 - khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược; cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; trong đó có việc sửa đổi, bổ sung các Luật Tổ chức  Chính phủ, Tổ chức chính quyền địa phương, Cán bộ công chức và Luật Viên chức. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và không dễ dàng, phải hoàn thành và trình Quốc hội trong năm 2019. 

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, quan điểm chung là giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước; giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện từ 2 xuống 1. Cùng với đó, số lượng Phó chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã sẽ được quy định lại cho phù hợp. “Quan điểm của tôi là cần nhiều cấp phó chứng tỏ là cấp trưởng yếu và ngược lại. Như ở Nhật Bản và Singapore, mỗi cơ quan hành chính chỉ có một cấp phó”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết. 

Tin cùng chuyên mục