Thu ngân sách đã đạt gần 92% dự toán

  • 04/11/2014 07:45
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 76.800 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách 10 tháng đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013. 

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế Nhà nước đạt 87% dự toán (tăng 27,7%), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài Nhà nước đạt 88,5% dự toán (tăng 6,8%) và thu từ khu vực FDI đạt 94% dự toán (tăng 14,7%).

Tổng chi ngân sách tháng 10 ước đạt 88.050 tỷ đồng, lũy kế chi 10 tháng ước đạt 853.645 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán. Cụ thể, chi đầu tư phát triển ước đạt 85% dự toán, chi trả nợ và viện trợ ước đạt 96,2% dự toán...

Tin cùng chuyên mục