Thu hồi hơn 14 tỷ đồng của gần 3.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định

  • 04/02/2020 12:03
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị bổ sung trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sai quy định.
Người lao động làm thủ tục và hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động làm thủ tục và hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, báo cáo của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, tính đến tháng 8/2019 số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp còn phải thu hồi là 71,9 tỷ đồng.

Thông báo kết quả kiểm toán năm 2019 tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp của 2.992 trường hợp hưởng sai quy định với số tiền phải thu hồi trên 14 tỷ đồng.

Nêu nguyên nhân của tồn tại trên, Kiểm toán Nhà nước cho rằng do “chưa quy định cụ thể về cơ quan thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định; quy trình thu hồi trợ cấp thất nghiệp qua nhiều khâu và cơ quan khác nhau, trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp không đúng thì phải đề nghị Sở LĐ-TB&XH rà soát để ban hành quyết định thu hồi”.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thực tế tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định phải thu hồi trong các trường hợp sau: Cơ quan LĐ-TB&XH ban hành quyết định hưởng sai quy định của pháp luật gồm: không đủ điều kiện hưởng theo quy định (có việc làm hoặc hưởng lương hưu nhưng vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp); sai mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng;

Cơ quan LĐ-TB&XH chuyển các quyết định về việc tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp sang cơ quan bảo hiểm xã hội sau thời điểm chi trả trợ cấp thất nghiệptheo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội...

Để đảm bảo đầy đủ căn cứ trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với các trường hợp sau: Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sai quy định hoặc ban hành các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau thời điểm chi trả; 

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do chuyển các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau thời điểm chi trả.

Tin cùng chuyên mục