Thu hồi Giấy phép hoạt động của một công ty xuất khẩu lao động

  • 12/02/2020 15:51
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của Công ty CP Hữu nghị Bắc Giang vì vi phạm quy định trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Bộ LĐ-TB&XH vừa han hành quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Công ty Cổ phần hữu nghị Bắc Giang.

Quyết định xử phạt dựa trên kết luật của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH khẳng định Công ty Cổ phần hữu nghị Bắc Giang đã không làm thủ tục đổi giấy phép và không bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, điều này đã không đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài việc bị thu hồi giấy phép, các công ty nêu trên phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điểm b, Khoản 7, mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ LĐ-TB&XH có quyết định thu hồi Giấy phép, doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại cho Cục Quản lý lao động ngoài nước Giấy phép đã được cấp và báo cáo về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài;

Số lượng người lao động đã tuyển chọn đối với những hợp đồng còn hiệu lực, các khoản đóng góp của người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài; việc đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật và trách nhiệm đối với người lao động theo các hợp đồng đã ký kết, doanh nghiệp dịch vụ báo cáo bằng văn bản cho Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc hoàn thành nghĩa vụ kèm theo các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các nghĩa vụ đó.

Cục Quản lý lao động ngoài nước xem xét và có văn bản để doanh nghiệp rút tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục