Thu hồi giấy phép của 2 công ty xuất khẩu lao động

  • 29/08/2019 14:25
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của 2 công ty xuất khẩu lao động vì vi phạm quy định trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
Người lao động tham gia bồi dưỡng kiến thức trước khi xuất khẩu lao động

Người lao động tham gia bồi dưỡng kiến thức trước khi xuất khẩu lao động

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm tra hoạt động của các công ty dịch vụ đưa người người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cơ quan này đã ban hành quyết định thu hồi Giấy phép của 2 Công ty do không đủ điều kiện duy trì hoạt động theo yêu cầu của Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH ban hành quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II theo Quyết định số 1061/QĐ-LĐTBXH ngày 30/07/2019.

Công ty trên đã không đáp ứng quy định về vốn pháp định theo quy định của pháp luật và điều kiện phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty Quốc tế Nhật Minh theo Quyết định số 1077/QĐ-LĐTBXH ngày 31/07/2019, vì vi phạm quy định phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

Ngoài việc bị thu hồi giấy phép, các công ty nêu trên phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điểm b, Khoản 7, mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bộ LĐ-TB&XH có quyết định thu hồi Giấy phép, doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại cho Cục Quản lý lao động ngoài nước Giấy phép đã được cấp và báo cáo về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài;

Số lượng người lao động đã tuyển chọn đối với những hợp đồng còn hiệu lực, các khoản đóng góp của người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài; việc đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật và trách nhiệm đối với người lao động theo các hợp đồng đã ký kết, doanh nghiệp dịch vụ báo cáo bằng văn bản cho Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc hoàn thành nghĩa vụ kèm theo các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các nghĩa vụ đó.

Tin cùng chuyên mục