Thu hồi giấy phép 4 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

  • 15/11/2017 14:22
  • 0 bình luận
  • P.Phương
  • In bài
ANTD.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, 10 tháng năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH đã rút giấy phép 4 công ty xuất khẩu lao động do vi phạm các quy định của luật như tuyển chọn lao động thông qua “cò mồi”, thu phí vượt mức…

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, từ năm 2007 đến nay, có 345 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài được cấp phép.

Trong đó, có một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoạt động kém hiệu quả trong nhiều năm. Cùng với đó là tình trạng doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật như tuyển chọn lao động thông qua cò mồi, không tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, thu phí vượt mức quy định của pháp luật hoặc thu tiền nhưng không đưa được người lao động sang làm việc ở nước ngoài, không bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết: “Để xử lý các doanh nghiệp dịch vụ vi phạm quy định của pháp luật và hạn chế tình trạng doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoạt động không hiệu quả, Bộ LĐ-TB&XH đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra sau cấp phép đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép. Trường hợp phát hiện các doanh nghiệp không duy trì việc đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, Bộ kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp này”.

Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép

Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép

Theo Trưởng phòng Thông tin truyền thông (Cục Quản lý lao động ngoài nước) Trần Thị Vân Hà, trong số các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đơn vị này quản lý có 302 doanh nghiệp đang hoạt động và 43 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép.

Các doanh nghiệp thu hồi Giấy phép bởi các lý do chủ yếu sau: Nộp lại giấy phép do chuyển giao cho công ty con (15 doanh nghiệp), nộp lại giấy phép do chấm dứt hoạt động (19 doanh nghiệp), bị thu hồi giấy phép do không đáp ứng đủ điều kiện cấp đổi giấy phép theo Luật (02 doanh nghiệp), bị thu hồi giấy phép do vi phạm các quy định của Luật (07 doanh nghiệp), bị thu hồi giấy phép do không làm hồ sơ đổi Giấy phép theo Luật (17 doanh nghiệp) .

Đặc biệt trong năm 2017, có 4 doanh nghiệp bị rút giấy phép do vi phạm các quy định Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: không trực tiếp tuyển dụng lao động, cho người khác sử dụng giấy phép của mình để hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, thu tiền trái phép của người lao động, đưa người lao động ra nước ngoài làm việc nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động theo quy định.

Theo quy định tại Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sau khi Bộ LĐ-TB&XH thu hồi giấy phép, các doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động đã ký với đối tác nước ngoài và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi hợp đồng còn hiệu lực.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lượng người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện trách nhiệm đối với người lao động theo các hợp đồng còn hiệu lực.

Để làm tốt công tác quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, giảm thiểu rủi do cho người lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước thường xuyên cập nhận tình trạng các doanh hoạt động của các doanh nghiệp như các doanh nghiệp được cấp giấy phép, các doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động và các doanh nghiệp đã thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên trang Thông tin điện tử www.dolab.gov.vn.

Theo các chuyên gia lao động, việc công khai cơ sở dữ liệu về lao động đi làm việc ở nước ngoài góp phần nâng cao trách nghiệp của doanh nghiệp xuất khẩu lao động, thay đổi nhận thức tự bảo vệ bản thân của người lao động và phòng tránh nạn "cò mồi" lừa đảo do người lao động thiếu thông tin.

Tin cùng chuyên mục