Thu hồi 271 quyết định bổ nhiệm và 252 quyết định tuyển dụng cán bộ có sai phạm

  • 18/05/2020 14:56
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Qua thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ từ 2017 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã quyết định thu hồi, hủy bỏ hàng trăm quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định.
Bộ Nội vụ đã có báo cáo thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn (Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ đã có báo cáo thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn (Ảnh minh họa)

Trước kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã có báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại báo cáo này là về kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ và quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, tinh giản biên chế hay bổ nhiệm cán bộ ở các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Bộ Nội vụ đã tiến hành 28 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý...

Cùng đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các cuộc thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, trong thời gian từ 2017 đến hết 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 3.572 cuộc thanh tra, kiểm tra, đối với 4.287 cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc, trong đó có 3.245 cuộc theo kế hoạch, 327 cuộc đột xuất.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm rõ trách nhiệm. Đồng thời, đã có các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm; thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng tiến độ; bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định...

Đặc biệt, một số bộ, ngành, địa phương đã xử lý nghiêm bằng biện pháp thu hồi, hủy bỏ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định.

Cụ thể: 252 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng; 271 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm; 118 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 53 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức; 53 trường hợp bị thi hành kỷ luật; 955 trường hợp bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm...

Ngoài ra, qua công tác thanh tra trực tiếp của Bộ Nội vụ thì các bộ, ngành, địa phương đã nhận thấy sai sót và tự khắc phục, cụ thể: 133 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút của các bộ, ngành, địa phương; 7 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm; 45 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 61 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động...

Cũng theo báo cáo của Bộ Nội vụ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ, ngành, địa phương còn có những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ như: Không thực hiện đúng quy định về thành lập Hội đồng tuyển dụng, không công khai thông báo tuyển dụng, việc chấm thi còn có sai sót, ưu tiên trong tuyển dụng không đúng quy định, không thực hiện đầy đủ trình tự bổ nhiệm…

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích