Thu các loại bảo hiểm theo mức lương cơ sở mới

  • 10/06/2016 07:17
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTĐ - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa hướng dẫn triển khai việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai thu các loại bảo hiểm nêu trên căn cứ theo mức lương cơ sở mới quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP là 1.210.000 đồng/tháng, từ ngày 1-5-2016. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất là 20 lần mức lương cơ sở (24.200.000 đồng/tháng).

Bảo hiểm xã hội cũng lưu ý, trường hợp 6 tháng trở lên, kể từ ngày Nghị định 47/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (15-7-2016) mới truy đóng phần chênh lệch tăng thêm do điều chỉnh lương cơ sở thì phải đóng cả tiền lãi tính trên số tiền truy đóng và thời gian truy đóng.

Tin cùng chuyên mục