• Sớm ngày nào, tốt ngày đấy

    Sớm ngày nào, tốt ngày đấy

    ANTD.VN - Sau hơn một năm thực hiện thông tuyến huyện trong khám chữa bệnh, thực tế đã bộc lộ những bất cập gì?