Thông tin về sự cố công trình trong vòng 24h

  • 30/06/2011 06:13
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc quản lý công trình có trách nhiệm lập báo cáo nhanh sự cố công trình và gửi qua đường bưu điện tới các cơ quan quản lý trong vòng 24 giờ, kể từ khi xảy ra sự cố (thời điểm gửi báo cáo tính theo dấu bưu điện nơi đi). UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố đối với công trình xây dựng cấp I, cấp II, cấp III. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng cấp I và cấp II. Sau khi nhận được báo cáo, các cơ quan tiếp nhận theo phân cấp phải gửi phiếu tiếp nhận qua đường bưu điện cho chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo.

Tin cùng chuyên mục