Thông tin ảnh hưởng đến giá chứng khoán phải công bố trong 24 giờ

  • 20/10/2015 06:53
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Trường hợp có sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán, đối tượng công bố thông tin phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận, biết được về sự kiện, thông tin đó hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. 

Đây là một trong những quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-1-2016. Cũng theo quy định, việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời. Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố. Trường hợp thay đổi nội dung thông tin đã công bố phải nêu rõ lý do. 

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích