Thống nhất nhận thức về tầm quan trọng và tính cấp bách của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  • 12/03/2020 18:12
  • 0 bình luận
  • Hiền Linh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 12-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự hội nghị

Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc; cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an tham dự hội nghị.

Báo cáo tóm tắt về tiến độ triển khai thực hiện dự án CSDLQG về dân cư, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nội dung công tác liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và xây dựng CSDLQG về dân cư, đạt được những kết quả bước đầu.

Đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 896); tham mưu, đẩy nhanh việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đề xuất cải cách thủ tục hành phục vụ xây dựng Dự án. Trong đó, đã đề nghị 24 bộ, ngành thực hiện rà soát, thống kê 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân đề sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các thủ tục hành chính không còn phù hợp; tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vốn và thực hiện Dự án.

Chỉ đạo triển khai việc thu thập, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân. Đến nay, 59/63 địa phương đã hoàn thành thu thập phiếu thông tin dân cư với khoảng 80 triệu phiếu; chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm hệ thống quản lý dân cư tại Hải Phòng và các cơ sở dữ liệu về dân cư tại Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh; chỉ đạo rà soát, bố trí nhân lực, đào tạo tập huấn phục vụ triển khai Dự án CSDLQG về dân cư. Những kết quả công tác triển khai nêu trên, đã tạo tiền đề căn bản và cơ bản hoàn thành dự án CSDLQG về dân cư trong năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án CSDLQG về dân cư. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, tại cơ quan Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; tại Công an các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện dự án CSDLQG về dân cư và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án trong thời gian tới đạt hiệu quả, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu: Từ Trung ương tới cơ sở phải thống nhất nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng CSDLQG về dân cư. Công an các đơn vị, địa phương phải quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, góp phần đưa CSDLQG về dân cư vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện các thủ tục về pháp lý phục vụ việc triển khai, vận hành, khai thác, quản trị và sử dụng CSDLQG về dân cư. Trong đó phải tập trung nghiên cứu sửa đổi, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành để phù hợp với lộ trình đã đề ra.

Khẩn trương tiến hành các bước thực hiện dự án, nhưng phải tuyệt đối tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, đúng theo quy định của Luật đầu tư công, Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật hiện đại, an ninh, an toàn, hiệu quả theo yêu cầu của Dự án và không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện. Hoàn thiện việc kết nối giữa dữ liệu dân cư và dữ liệu căn cước công dân để đảm bảo cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc… 

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các địa phương quan tâm, chỉ đạo, huy động tối đa phương tiện, lực lượng để phối hợp với các đơn vị có liên quan để khảo sát, xây dựng hạ tầng phục vụ Dự án. Thông tin trong CSDLQG về dân cư phải bảo đảm chính xác và được cập nhật thường xuyên. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của CSDLQG về dân cư, và cần phải được quán triệt nghiêm túc cả trong quá trình xây dựng Dự án và sau khi Dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động… Bố trí đủ nguồn nhân lực thực hiện dự án từ Trung ương tới địa phương…

Tin cùng chuyên mục