Lực lượng CAND

Thống nhất nhận thức bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới

  • 24/04/2014 07:07
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTĐ - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cần thống nhất nhận thức, nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thống nhất nhận thức bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới ảnh 1
Đại tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
phát biểu chỉ đạo hội nghị


Ngày 23-4, dưới sự chủ trì của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự.

Trong hơn 10 năm qua, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động rất phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Việt Nam. Trước tình hình đó, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành Công an đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc đề ra: Tuy nhiên, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) đề ra, đồng thời bổ sung, phát triển cho phù hợp với tình hình mới. Trên cơ sở đó, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu hội nghị cần thống nhất nhận thức, nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, toàn ngành chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của đơn vị, địa phương... 

Tại Hội nghị, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt Sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới” của Đảng ủy Công an Trung ương; quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương lưu ý: Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra Chương trình hành động gồm 10 nhiệm vụ, giải pháp, được cụ thể hóa từ 6 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TW, trong đó tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2016, trước mắt là bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tin cùng chuyên mục