Thông báo về công tác đăng ký quản lý cư trú cấp và quản lý CMND

  • 02/08/2008 11:14
  • 0 bình luận
  • Công an thành phố Hà Nội
Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 21-5-2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Công văn số 1627/BCA(C11) ngày 31-7-2008 của Bộ Công an về việc thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý CMND. Công an thành phố Hà Nội xin thông báo:

Thông báo về công tác đăng ký quản lý cư trú cấp và quản lý CMND

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 21-5-2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. Công văn số 1627/BCA(C11) ngày 31-7-2008 của Bộ Công an về việc thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý CMND. Công an thành phố Hà Nội xin thông báo:

Kể từ ngày 1-8-2008

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú cũ đang sử dụng, còn giá trị tiếp tục sử dụng cho đến khi đổi chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú mới. Chưa giải quyết đại trà việc đổi chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho các đơn vị của Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình về Hà Nội. Những công dân có nhu cầu cấp đổi, cấp mới chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú được giải quyết theo địa chỉ thành phố Hà Nội mới.

- Số chứng minh nhân dân cấp lại thì lấy số cũ để tiện cho giao dịch của công dân không xáo trộn, khó khăn vì đã làm thủ tục đăng ký tài khoản, mã số thuế...

- Công an xã, thị trấn ở các huyện sáp nhập vào Hà Nội tiếp tục nhận hồ sơ và giải quyết đăng ký thường trú đến hết ngày 31-12-2008. Kể từ ngày          1-1-2009 thực hiện việc phân cấp đăng ký thường trú theo quy định của Luật Cư trú.

Công an thành phố Hà Nội

Tin cùng chuyên mục