Thoái vốn phải hạn chế tổn thất đầu tư

  • 18/09/2014 07:41
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước.

Quyết định này quy định cụ thể nguyên tắc thoái vốn và các trường hợp thoái vốn dưới mệnh giá, thoái vốn dưới giá trị sổ sách kế toán, thoái vốn Nhà nước đầu tư tại các công ty tài chính, ngân hàng thương mại... Việc thoái vốn phải đảm bảo nguyên tắc hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn Nhà nước ở mức cao nhất khi chuyển nhượng vốn.

Theo quyết định, đối với vốn Nhà nước đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, sau khi xử lý theo quy định  mà vẫn không bán được hoặc không bán hết thì doanh nghiệp báo cáo chủ sở hữu vốn Nhà nước đề nghị SCIC xem xét, thỏa thuận mua lại. Trường hợp không thỏa thuận được với SCIC,  chủ sở hữu vốn Nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tin cùng chuyên mục