• Việc cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân hoàn thành trước 1-7-2021

    Việc cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân hoàn thành trước 1-7-2021

    ANTD.VN -  Sáng 9-9, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Dự án 'Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân' và sơ kết 6 tháng thực hiện dự án 'Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư'. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

  • Ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

    Ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

    ANTD.VN - Chiều 17-8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.