Thiếu quyết liệt chấn chỉnh quản lý hè phố

  • 20/11/2011 23:15
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về tăng cường các giải pháp trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông. UBND TP cho rằng, hiện nay, một số sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chưa hiệu quả, quyết liệt việc kiểm tra, rà soát, đình chỉ, thu hồi giấy phép sử dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh dịch vụ, làm điểm đỗ, trông giữ phương tiện gây cản trở giao thông cũng như việc giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường… theo chỉ đạo của UBND TP.

Do đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chính phủ và TP Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo các giải pháp trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông, báo cáo kết quả hàng tuần về UBND TP.

Tin cùng chuyên mục