• Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội”

    Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội”

    ANTD.VN -  Theo đó, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/9/2020 và sẽ kết thúc vào 17h00 ngày 30/10/2020 tại địa chỉ https://timhieu1010namthanglonghanoi.hanoi.gov.vn/ . Cuộc thi dành cho các tầng lớp nhân dân sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  • Tổ chức thi ý tưởng hay cho Hà Nội

    Tổ chức thi ý tưởng hay cho Hà Nội

    ANTD.VN - Do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội” sẽ chính thức khởi động vào ngày 25/8/2020, dành cho các tầng lớp nhân dân sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.