• Có gì đặc sắc ở “thị trấn Địa Trung Hải” bên bờ đảo Ngọc?

    Có gì đặc sắc ở “thị trấn Địa Trung Hải” bên bờ đảo Ngọc?

    ANTD.VN - Một “thị trấn Địa Trung Hải” xinh đẹp và diễm lệ đã hiện diện bờ Tây Nam thành phố đảo Phú Quốc. Song giới đầu tư vẫn đau đáu một câu hỏi, đâu là tâm mạch hút trọn luồng sinh khí quý giá cũng như đón đầu tương lai phồn thịnh của vùng đất ấy, cốt để tìm đáp án cho bài toán đầu tư lâu dài.