Thi hành kỷ luật 307 đảng viên

  • 08/07/2012 23:11
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Thành ủy Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2012, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra 93 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. 

Qua kiểm tra, đã kết luận 49 trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 28 trường hợp. Đối với tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 22 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, kết luận 12 trường hợp có vi phạm. Cũng trong 6 tháng qua, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 307 đảng viên, 5 tổ chức Đảng. Công tác giám sát chuyên đề đã được thực hiện tới 2.815 đảng viên, 709 tổ chức Đảng, có tác dụng nhắc nhở, góp ý, phê bình giúp cho các tổ chức Đảng, đảng viên đề cao tính tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cũng như chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Tin cùng chuyên mục