Thí điểm chính quyền đô thị ở Hà Nội: Tạo ra cơ chế tốt hơn cho Thủ đô phát triển

  • 22/01/2019 12:12
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 22-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có cuộc làm việc với Ban cán sự đảng Chính phủ, báo cáo về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố đã trình bày Tờ trình Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Nội dung tập trung vào sự cần thiết, căn cứ và cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng Đề án; thực trạng tổ chức chính quyền Thành phố; định hướng và nội dung thí điểm quản lý theo mô hình mới với mục tiêu nâng cao tính tự chủ cho chính quyền Thành phố trong các quyết định quản lý và phát triển đô thị bằng việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền từ Chính phủ, các bộ, ngành trung ương.

Đồng thời, thiết kế, xây dựng thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị trong khu vực các quận tinh gọn và quản lý phù hợp, bảo đảm việc quản lý Nhà nước tập trung, thống nhất, có hiệu lực, hiệu quả cao, giảm bớt các tầng nấc trung gian.

Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành và đại biểu Thành phố đã có những ý kiến đánh giá, trao đổi, góp ý toàn diện về các nội dung, kết cấu cũng như việc tổ chức thực hiện Đề án khi được thông qua.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng có các đề xuất Chính phủ về một số vấn đề trong thủ tục phân cấp, ủy quyền, lộ trình xây dựng, triển khai Đề án.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ động, khẩn trương chỉ đạo quá trình chuẩn bị, nghiên cứu xây dựng Đề án một cách công phu, bài bản, khoa học, bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước cũng như tham khảo tiếp thu những mô hình, kinh nghiệm hiện đại, hiệu quả của các đô thị lớn trên thế giới.

Đây là một nội dung mới, khó nhưng Hà Nội đã có những bước đi thận trọng, đảm bảo đầy đủ các quy trình, quy định.

Biểu dương những thành tựu, kết quả ấn tượng của Thủ đô đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây là thời điểm cần thiết, phù hợp để có những cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí đặc biệt của Hà Nội đối với đất nước, giúp Hà Nội tháo gỡ những vấn đề, lĩnh vực còn bất cập, ràng buộc, chưa thông thoáng.

Tinh thần xây dựng Đề án là phải tạo ra cơ chế tốt hơn cho Thủ đô, bám sát nội dung Kết luận số 22-KL/TW, Nghị quyết số 18 của Trung ương, đảm bảo nguyên tắc hiến định, phù hợp với pháp luật; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các cấp chính quyền trong các nhiệm vụ quản lý; tổ chức thí điểm theo hướng tinh gọn, phát huy hiệu lực hiệu quả bộ máy, có lộ trình phù hợp, chắc chắn với yêu cầu phục vụ tốt hơn cho người dân. "Cái gì Hà Nội làm tốt hơn thì phân cấp cho Hà Nội làm" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cho ý kiến về một số nội dung, quy định cụ thể trong Tờ trình, Đề án, Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, cần nghiên cứu, rà soát lại đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các đề án Luật liên quan mà Chính phủ đang xây dựng, trình Quốc hội sắp tới.

Chính phủ cũng sẽ khẩn trương phối hợp cùng Thành phố triển khai thẩm định, đánh giá, cho ý kiến chính thức để xây dựng, triển khai thành công Đề án.

Tin cùng chuyên mục