Thí điểm bố trí Công an chính quy làm Trưởng Công an xã

  • 14/08/2016 09:25
  • 4 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4763/UBND-NC về việc thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.
Thí điểm bố trí Công an chính quy làm Trưởng Công an xã

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các huyện chủ động báo cáo cấp ủy cùng cấp để chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền các xã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Công an và UBND TP về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã.

 UBND TP yêu cầu UBND các xã được bố trí Công an chính quy về làm Trưởng Công an xã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, cần quan tâm trang bị phương tiện, đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt để cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trưởng Công an xã là Công an chính quy được tính trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã được hưởng các chế độ chính sách như cán bộ Công an phụ trách xã về an ninh trật tự được hưởng phụ cấp chức vụ như lãnh đạo Công an phường và các chế độ chính sách khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Đồng chí cán bộ Công an chính quy được bố trí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã thực hiện sinh hoạt Đảng tại cơ sở (Chi bộ Công an xã, nếu không có chi bộ Công an xã thì sinh hoạt cùng chi bộ UBND xã) theo quy định của Điều lệ Đảng. Chủ tịch UBND xã có ý kiến nhận xét, đánh giá khi kiểm điểm công tác, bình xét thi đua đối với đồng chí cán bộ Công an chính quy được bố trí làm Trưởng Công an xã.

Tin cùng chuyên mục