Thêm nhận thức về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong CAND

  • 19/12/2018 15:46
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 19-12, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong Công an nhân dân bằng hình thức trực tuyến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị gồm có 750 đại biểu, là đại diện lãnh đạo các phòng và cán bộ làm công tác pháp chế của Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nhấn mạnh, theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã và đang là một trong những yêu cầu cấp bách, mang tính chiến lược trong công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, là khâu then chốt trong quá trình thực hiện yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, theo pháp luật và duy trì kỷ cương phép nước trong nhà nước pháp quyền.

Theo đó, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật có ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật có ý nghĩa quan trọng với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng CAND

Công tác theo dõi thi hành pháp luật có ý nghĩa quan trọng với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng CAND

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, TTATXH, một trong những giải pháp lực lượng Công an nhân dân cần thực hiện là tăng cường kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, đồng thời, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng.

Sau phần khai mạc, Thượng tá Vũ Huy Khánh đã giới thiệu những vấn đề chung và nghiệp vụ cơ bản về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác theo dõi thi hành pháp luật cho lãnh đạo, cán bộ các đơn vị làm công tác pháp chế.

Đồng thời, trang bị, bổ sung những kiến thức về phạm vi, nguyên tắc, nội dung và hoạt động cụ thể trong theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ trực tiếp thực hiện hoạt động này tại Công an các đơn vị, địa phương.

Qua đó, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật và phát huy vai trò của cán bộ pháp chế theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Ngoài ra, báo cáo viên cũng trình bày những nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP để lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế trong Công an nhân dân nắm và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác, tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở đơn vị mình.

Tin cùng chuyên mục