Thêm kiến thức về tuyên truyền pháp luật cho cán bộ chiến sỹ

  • 21/08/2019 15:33
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 21-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân tại hai điểm cầu khu vực miền Bắc (tại thành phố Hà Nội) và miền Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh).

Phát biểu khai mạc, Thượng tá TS. Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì Hội nghị nêu rõ, hội nghị tập huấn nhằm Thực hiện Quyết định số 4795 QĐ-BCA-V19 ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Thượng tá TS. Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của lớp tập huấn

Thượng tá TS. Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của lớp tập huấn

Tham dự Hội nghị gồm có gần 1.000 đại biểu tại 2 điểm cầu, là đại diện lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác pháp chế các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các học viện, trường CAND; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Công an, báo cáo viên pháp luật Trung ương thuộc Bộ Công an, đại diện các tổ hội thuộc Chi hội Luật gia Bộ Công an.

Sau phần khai mạc, Thượng tá, TS. Vũ Huy Khánh và TS. Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng thuộc Bộ Tư pháp quán triệt về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; phổ biến những nội dung cơ bản của Đề án, Kế hoạch triển khai Đề án và Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 7-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND.

TS. Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng thuộc Bộ Tư pháp trao đổi tại lớp tập huấn

TS. Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng thuộc Bộ Tư pháp trao đổi tại lớp tập huấn

Việc ban hành các văn bản nêu trên nhằm góp phần củng cố, kiện toàn về tổ chức cán bộ; bảo đảm các điều kiện. về trang thiết bị, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của lực lượng CAND; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND hiện nay.

Các đồng chí báo cáo viên cũng đã tập trung giới thiệu những vấn đề chung về nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng, trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và một số hình thức phổ biến giáo dục pháp luật khác trong CAND.

Hội nghị tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa 2 điểm cầu Hà Nội và TP.HCM

Hội nghị tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa 2 điểm cầu Hà Nội và TP.HCM

Sau Hội nghị, các đại biểu đã được trang bị, bổ sung thêm về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án và công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Tin cùng chuyên mục