Thêm hình ảnh vụ bar Luxury bị lửa thiêu trụi trong đêm

  • 24/09/2014 09:26
  • 0 bình luận
  • Minh Bái
  • In bài
ANTĐ - Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, bao trùm toàn bộ Luxury, khói và sức nóng bao trùm cả một vùng. Các xe chữa cháy có mặt đầu tiên đã không thể khống chế đám cháy. Ngay sau đó rất nhiều xe chữa cháy khác có mặt và được chi viện từ nhiều đơn vị đến tiếp ứng...


Toàn bộ bar Luxury đã bị lửa thiêu trụi

Tin cùng chuyên mục