Thêm 3 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm

  • 21/12/2011 22:57
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Phan
  • In bài
(ANTĐ) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 42/2011/TT-BYT về việc Bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán, giám định.

Theo quy định tại Thông tư, người lao động đã được giám định là mắc 3 bệnh nói trên sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động. Việc chẩn đoán nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được xác định dựa trên các tiêu chuẩn: Yếu tố tiếp xúc, lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng.  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15-1-2012.

Tin cùng chuyên mục