"1 chọi 3" tại cuộc bầu lãnh đạo VFF khóa mới

0
"1 chọi 3" tại cuộc bầu lãnh đạo VFF khóa mới
ANTD.VN - Ngoại trừ vị trí Chủ tịch chỉ có 1 ứng viên, các vị trí còn lại đều từ 3 ứng viên trở lên khiến Đại hội VFF khóa VIII trở thành kỳ đại hội có tính cạnh tranh cao nhất trong lịch sử.
Top