Tuyển cán bộ điều hành cấp cao chặng đua F1 Việt Nam 2020

0
Tuyển cán bộ điều hành cấp cao chặng đua F1 Việt Nam 2020
ANTD.VN - Ngày 26/6 đến ngày 01/7/2019, Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA) tuyển chọn 70 cán bộ điều hành cấp cao cho chặng đua Vietnam Grand Prix 2020 tại Hà Nội. Các nhân sự này sẽ đóng vai trò chính trong việc điều phối 1.000 nhân viên hỗ trợ trên đường đua, bao gồm: kiểm soát tuân thủ luật đua của FIA; các công việc hiệu lệnh và đặc biệt quan trọng hỗ trợ điều phối công tác cứu hỏa, cứu hộ, cứu thương…
Top