Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”

  • 26/11/2014 13:40
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập ban tổ chức và tổ thư ký giúp việc ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương (gọi tắt là ban tổ chức cuộc thi Trung ương),  ban tổ chức cuộc thi Trung ương ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là cuộc thi) như sau:

1. Đối tượng: Người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài

2. Nội dung, hình thức thi

Nội dung thi: Trả lời 9 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28-11-2013.
Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

3. Quy định về bài dự thi

Yêu cầu về nội dung:

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

Yêu cầu về hình thức:

Đối với người Việt Nam ở trong nước: Bài dự thi được thể hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ của người dự thi. Ngoài phong bì ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Đối với người Việt Nam ở nước ngoài: Bài dự thi được thực hiện như đối với người Việt Nam ở trong nước hoặc có thể được thực hiện bằng tệp dữ liệu điện tử gửi qua email. Trang đầu bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ của người dự thi.

Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

4. Thời gian, địa chỉ gửi và nhận bài thi:

Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi, 6-11-2014 đến trước 17h ngày 30-4-2015 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Địa chỉ nhận bài dự thi: 
Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cục Tuyên huấn - Bộ Quốc phòng (đối với bài dự thi của lực lượng Quân đội nhân dân).

Cục pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an (đối với bài dự thi của lực lượng Công an nhân dân).

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (đối với người Việt Nam ở nước ngoài).

Vòng sơ khảo sẽ diễn ra từ ngày 1-5-2015 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Vòng chung khảo diễn ra từ ngày 1-8-2015 tại Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương.
Tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 9-11-2015.

5. Cơ cấu giải thưởng:

01 giải đặc biệt: 30.000.000 đồng

01 giải nhất: 20.000.000 đồng

10 giải nhì, mỗi giải: 15.000.000 đồng

20 giải ba, mỗi giải: 7.000.000 đồng

130 giải khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đồng

Nhiều giải phụ, mỗi giải: 3.000.0000 đồng

Ngoài ra, BTC cuộc thi Trung ương còn trao tặng giải phong trào cho các tập thể là Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao có thành tích trong tổ chức, phát động tham gia hưởng ứng cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí: có số lượng người dự thi cao nhất, nhiều giải nhất, tỷ lệ bài được giải so với tổng số bài dự thi cao nhất… với cơ cấu giải:

05 giải A, mỗi giải: 20.000.000 đồng

05 giải B, mỗi giải: 10.000.000 đồng

05 giải C, mỗi giải: 5.000.000 đồng

Đồng thời, tặng Giấy chứng nhận, Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong cuộc thi.

PV

Tin cùng chuyên mục