Việc làm có chất lượng cho người lao động

0 Phan Trung (Tổng hợp)
(ANTĐ) - Trong thông điệp nhân Ngày thế giới vì công bằng xã hội, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Juan Somavia khẳng định đã đến lúc cộng đồng thế giới cần xây dựng một kỷ nguyên công bằng xã hội mới dựa trên nền tảng đảm bảo việc làm có chất lượng cho người lao động.

Việc làm có chất lượng cho người lao động

(ANTĐ) - Trong thông điệp nhân Ngày thế giới vì công bằng xã hội, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Juan Somavia khẳng định đã đến lúc cộng đồng thế giới cần xây dựng một kỷ nguyên công bằng xã hội mới dựa trên nền tảng đảm bảo việc làm có chất lượng cho người lao động.

Những sự kiện đang diễn ra trên thế giới hiện nay cho thấy nguyện vọng sâu sắc ấp ủ trong trái tim mỗi người về một cuộc sống tốt và tương lai tốt trên cơ sở công bằng xã hội. Ông Somavia nhấn mạnh, việc làm trên toàn cầu hiện nay đang thiếu nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Hơn 200 triệu người thất nghiệp, trong đó có 80 triệu thanh niên, là con số cao nhất từ trước đến nay. Số lao động có việc làm không ổn định và thu nhập bấp bênh cũng lên tới 1,5 tỷ người và đang tăng lên. Sự bất bình đẳng cũng gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Khủng hoảng kinh tế đã làm giảm mức tăng lương 50%, giảm sự linh hoạt xã hội thông qua việc làm và đẩy ngày càng nhiều người vào các việc làm bị trả lương thấp. Khoảng cách thu nhập ngày càng lớn ở nhiều nước. Thanh niên hầu như không tìm được các việc làm có chất lượng và nguy cơ cả một "thế hệ thanh niên bị mất" đã hiển hiện.

Để xây dựng kỷ nguyên công bằng xã hội mới, trong thị trường việc làm thế giới cần thực hiện 5 biện pháp và hành động.

Một là thừa nhận lao động không phải là hàng hóa, chính sách phải dựa trên các giá trị nhân văn về đoàn kết, phẩm giá và tự do của công dân.

Hai là cần coi mục tiêu tạo việc làm là thành phần trung tâm ưu tiên của chính sách kinh tế vĩ mô.

Ba là cung cấp bảo vệ xã hội bền vững cho 8 trong 10 người hiện đang không được hưởng bất kỳ an sinh xã hội nào trên thế giới hiện nay.

Bốn là thừa nhận các quyền cơ bản tại nơi làm việc và đối thoại xã hội vốn thuộc phạm trù tự do và phẩm giá của con người cũng là những công cụ tăng năng suất và phát triển cân bằng.

Năm là thúc đẩy đầu tư và khuyến khích các nhà đầu tư vào các xí nghiệp nhỏ, các khu vực tạo được nhiều việc làm, các thị trường lao động phổ quát và phát triển kỹ năng lao động.

Phan Trung (Tổng hợp)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top