Cơ sở dữ liệu dân cư của Hà Lan

Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên rất rõ ràng

0 Yến Chi (Theo Goverment.nl)
ANTĐ Tại Hà Lan, tất cả công dân phải cung cấp thông tin cá nhân với chính quyền đô thị. Vậy thông tin nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hồ sơ cá nhân của thành phố và được sử dụng vì mục đích gì? Dưới đây là giải thích từ tài liệu của Bộ Nội vụ nước này:
ảnh 1

Cơ sở dữ liệu về dân cư của Hà Lan (viết tắt là GBA) được coi là quan trọng bởi các nhà chức trách cần thông tin chính xác về mỗi công dân, ví dụ như khi cấp hộ chiếu, chứng minh thư, giấy phép lái xe, thẻ cử tri, trợ cấp xã hội và thu thuế… Bên cạnh đó, một số tổ chức khác như cơ quan thuế, quản lý hải quan, cơ quan phúc lợi và các quỹ hưu trí cũng sử dụng thông tin cá nhân để nắm rõ tình hình mỗi cá nhân nằm trong diện quản lý của họ.
Thông tin cá nhân của mỗi công dân Hà Lan được lưu trữ trong các hồ sơ khá chi tiết, bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc gia mà công dân đó được sinh ra, địa chỉ, số dịch vụ công dân, quốc tịch (hoặc giấy phép cư trú), chi tiết về cha mẹ, hôn nhân, con cái, giấy tờ được cấp khi đi du lịch, chi tiết về quyền bầu cử, cuối cùng là chi tiết về tổ chức có thể nhận được dữ liệu cá nhân của người đó.

Đáng chú ý, Hà Lan quy định rất rõ, công dân đã đăng ký GBA có quyền yêu cầu chính quyền cập nhật thông tin nếu họ có những thay đổi trong cuộc sống hay truy xuất thông tin của cá nhân mỗi người. Ngược lại, trong một số nghĩa vụ phải làm có điều khoản, nếu chính quyền sở tại yêu cầu, cư dân phải cung cấp thêm thông tin mà họ đã đăng ký trong GBA.

GBA có chứa thông tin cá nhân mà không được công khai cho công chúng. Việc sử dụng và tiếp cận thông tin trong cơ sở dữ liệu về dân cư được pháp luật Hà Lan (Luật Cơ sở dữ liệu dân cư) quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo sự riêng tư của mỗi công dân. Cá nhân có thể yêu cầu chính quyền thành phố bảo mật thông tin cá nhân của họ nhưng không áp dụng khi cơ quan công quyền thực thi nhiệm vụ. Cụ thể, mỗi cơ quan có thẩm quyền tôn trọng quyền riêng tư của mỗi công dân và chỉ sử dụng thông tin cá nhân đó khi cần thực hiện nhiệm vụ thích hợp. Nếu vì mục đích khác, có thể sử dụng ở những việc mà công dân không phản đối, thậm chí trong một số trường hợp, chỉ được sử dụng thông tin khi được chính cá nhân đó cho phép.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top