Ngôn ngữ văn minh - cử chỉ trang trọng

0 Đ.T.Tuyên
(ANTĐ) - Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ban hành quy định về chuẩn mực trong ứng xử đối với những công chức phụ trách công tác quản lý đô thị nhằm xây dựng lối sống văn minh đô thị chuẩn bị cho Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Ban hành chuẩn mực ứng xử của công chức Bắc Kinh

Ngôn ngữ văn minh - cử chỉ trang trọng

(ANTĐ) - Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ban hành quy định về chuẩn mực trong ứng xử đối với những công chức phụ trách công tác quản lý đô thị nhằm xây dựng lối sống văn minh đô thị chuẩn bị cho Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Quy định về chuẩn mực này có hiệu lực từ tháng 1-2008. Chính quyền thành phố Bắc Kinh hy vọng việc thực thi quy định sẽ xây dựng hình ảnh Bắc Kinh văn minh lịch sự, đúng tầm với thành phố đăng cai Đại hội Olympic 2008.

Bắc Kinh xây dựng hình ảnh văn minh lịch sự, xứng tầm đăng cai Olympic 2008

Bản quy định làm rõ chức năng và trách nhiệm của công chức thực thi pháp luật, là những người hàng ngày trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan tới nếp sống văn minh đô thị như vệ sinh môi trường, buôn bán và xử phạt hành chính đối với những trường hợp vi phạm.

Bộ quy tắc ứng xử của công chức với nhân dân chỉ rõ, thế nào là cách ứng xử văn minh, lịch sự khi công chức quản lý thực thi quyền hạn và trách nhiệm của mình, yêu cầu công chức sử dụng “ngôn ngữ văn minh” và “cử chỉ trang trọng”, cấm lạm dụng quyền hạn và lời lẽ mang tính thóa mạ khi tiếp dân và trong khi giải quyết công việc.

Đ.T.Tuyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top