“Cần dành thêm ghế ủy viên thường trực HĐBA LHQ cho các nước đang phát triển”  

0 Tạ Toàn
(ANTĐ) - Liên tiếp trong các phiên họp gần đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đều nhất quán cho rằng, cải tổ Hội đồng Bảo an là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong quá trình cải tổ Liên hợp quốc. Cơ quan này cần được cải cách cả về thành phần và phương thức làm việc nhằm đáp ứng được nguyện vọng của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc về đảm bảo dân chủ thực sự và tính công khai minh bạch, để mọi người có thể giám sát được công việc của tổ chức này.

“Cần dành thêm ghế ủy viên thường trực HĐBA LHQ cho các nước đang phát triển”  

(ANTĐ) - Liên tiếp trong các phiên họp gần đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đều nhất quán cho rằng, cải tổ Hội đồng Bảo an là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong quá trình cải tổ Liên hợp quốc. Cơ quan này cần được cải cách cả về thành phần và phương thức làm việc nhằm đáp ứng được nguyện vọng của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc về đảm bảo dân chủ thực sự và tính công khai minh bạch, để mọi người có thể giám sát được công việc của tổ chức này.

Ông Lê Công Phụng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam
Nhất quán quan điểm này, Việt Nam đã cùng các quốc gia tích cực đưa ra nhiều biện pháp tăng cường vai trò trung tâm của Đại hội đồng. Đồng thời, Việt Nam luôn khẳng định quan điểm cho rằng cần thủ tiêu tính độc quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực để đảm bảo tính dân chủ, đại diện của Hội đồng Bảo an. Muốn vậy, việc sử dụng quyền phủ quyết nên giới hạn trong phạm vi áp dụng Hiến chương Liên hợp quốc.

“Chúng ta đã thống nhất với nhiều nước là cần tăng thêm số thành viên của Hội đồng Bảo an và dành thêm các ghế ủy viên thường trực cho các nước đang phát triển và những nước có đóng góp tích cực cho các mục tiêu chung của Liên hợp quốc”, ông Lê Công Phụng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói với báo giới tại New York khi tham gia một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Việc Việt Nam được chọn là thành viên duy nhất của khu vực châu á - Thái Bình Dương ứng cử vào ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008-2009 cũng đang mở ra nhiều hy vọng cho những đóng góp của Việt Nam vào tiến trình cải tổ Liên hợp quốc thời gian tới.

Tạ Toàn

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top