• Hà Nội cùng cả nước sẽ sớm trở lại náo nhiệt như vốn có

    Hà Nội cùng cả nước sẽ sớm trở lại náo nhiệt như vốn có

    ANTD.VN -  Mấy hôm nay tôi liên tục bị những người cả quen lẫn sơ nhắn tin, gọi điện hỏi xin một cái thẻ cộng tác viên của tòa soạn để “đi qua các chốt kiểm dịch cho tiện” và “ra đường cho yên tâm”. Và khi tôi trả lời không có, họ thở dài sườn sượt thất vọng vô cùng, hẳn là tiếc cho cú điện thoại gọi sai địa chỉ.