Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu tối đa của người lao động từ năm 2021

  • 27/08/2020 13:01
  • 1 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cách tính lương hưu đối với người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 sẽ có sự thay đổi so với hiện nay.
Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu tối đa của người lao động từ năm 2021 ảnh 1

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa thay đổi từ 1-1-2021

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, người lao động bắt đầu nghỉ hưu trong khoản thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính theo công thức:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó, tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng sẽ thay đổi. Cụ thể, đối với lao động nam bắt đầu hưởng lương hưu trong khoản thời gian từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021 khi đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% (hiện nay là 18 năm);

Trường hợp lao động nam bắt đầu hưởng lương hưu từ 01/01/2022 trở đi, phải óng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ, từ năm 2021 nếu đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015 và Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Về mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% (trên đây) thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tin cùng chuyên mục