Thất bại cho những toan tính chia rẽ ý Đảng, lòng dân

  • 20/12/2020 06:12
  • 0 bình luận
  • Hoàng Hà
  • In bài

ANTD.VN - Những ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân dù ở trong nước hay nước ngoài đều được lắng nghe, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Những ý kiến đó đã góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân, song vẫn có những kẻ, những thế lực cố tình xuyên tạc hòng nhắm tới mục đích xấu xa.

Thất bại cho những toan tính chia rẽ ý Đảng, lòng dân ảnh 1

Một trong rất nhiều hội nghị lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Dòng nước ngược vẩn đục

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã công bố dự thảo các Văn kiện đại hội để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, gồm: Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của người dân trong tham gia hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách lãnh đạo quan trọng của Đảng đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thực tế, các tầng lớp nhân dân, nhất là những nhân sỹ, trí thức, đã sôi nổi tham gia, có những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Thế nhưng, trong dòng chủ lưu cuồn cuộn ấy lại thấy xuất hiện dòng nước ngược vẩn đục, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận vai trò, ý nghĩa của việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện. Khi các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vừa được công bố đã lập tức thấy dấy lên những thông tin, luận điệu xuyên tạc, mập mờ, gây hoài nghi để phủ nhận đợt sinh hoạt chính trị trọng đại, sâu rộng này của cả nước.

Như trên trang của Đài châu Á tự do (RFA) đẩy lên bài viết với dụng ý gây hoài nghi thể hiện ngay trên tiêu đề: “Liệu dân có “dám” đóng góp ý kiến với Đảng?”. Không thể không thừa nhận việc trang web chính thức của Đảng ta cũng như các cơ quan báo chí khác đồng loạt kêu gọi đông đảo nhân dân cả nước góp ý vào các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhưng trang mạng chuyên chống phá Việt Nam này vẫn cố tình xuyên tạc, bóp méo rằng, làm như vậy chẳng qua chỉ là mị dân, là màn kịch dựng sẵn có chủ ý của giới lãnh đạo Việt Nam. Thậm chí chưa biết “ất giáp” ra sao, trang này đã “phán như đúng rồi”: chắc chắn người dân Việt Nam sẽ không dám ý kiến, không có điều kiện nói thẳng, nói thật với Đảng, thậm chí sẽ “cố tình im lặng” để bảo đảm an toàn tính mạng và lợi ích chính trị... (?!).

Khi không thể phủ nhận sự thật đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sỹ, trí thức, kiều bào ở nước ngoài… sôi nổi tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội, các thế lực thù địch, phản động vẫn cố reo rắc hoài nghi rằng, “liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có chân thành lắng nghe góp ý của nhân dân?”. Thậm chí có kẻ còn hù dọa rằng “nói thẳng, nói thật với Đảng” có thể nguy hiểm… Không khó để nhìn thấu dụng ý xấu của luận điệu này hòng tạo ra sự hoài nghi, giảm bớt nhiệt huyết, trách nhiệm trong quá trình người dân tham gia đóng góp ý kiến với Đảng.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị còn lợi dụng việc Đảng ta lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các văn kiện để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc nhằm kích động các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá Đại hội. Chúng đưa ra những luận điệu như: “văn kiện Đại hội XIII chỉ là sự sao chép và biến tấu từ văn bản các Đại hội trước”; “nội dung không có giá trị gì so với sự phát triển của đất nước mà ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc”; “văn kiện Đại hội XIII chỉ là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ chủ nghĩa Mác-Lênin để duy trì quyền lực của Đảng”. Từ những luận điệu đó, cuối cùng các thế lực thù địch, phản động, đã lòi cái đuôi xấu xa khi đòi phải thực hiện “đa nguyên”, “đa đảng”...

Trân trọng, tiếp thu mọi ý kiến tâm huyết, trí tuệ

Việc các thế lực, thù địch gia tăng những hoạt động chống phá trước thềm mỗi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ta là điều mà chúng luôn làm từ trước tới nay, trong đó xuyên tạc, bóp méo, phá hoại việc lấy ý kiến đóng góp của đông đảo tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Chúng ta đều thấy, trước mỗi kỳ Đại hội, Đảng ta luôn công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến của nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước. Củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thực tế đã khẳng định nhân dân ta tâm huyết, trách nhiệm ra sao với Đảng, với sự phát triển của đất nước khi sôi nổi đóng góp những ý kiến đầy trí tuệ, giá trị. Điều đó có thể thấy qua biết bao ý kiến nhân dân gửi về trang chính thức lấy kiến của Đảng, qua hàng nghìn cuộc hội thảo, tọa đàm của các cơ quan, đoàn thể rộng khắp từ Trung ương tới địa phương. Tại Quốc hội, các đại biểu cũng cho biết ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước muốn dành hẳn thời gian thích đáng để đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII.

Thông qua “kênh” phương tiện truyền thông đại chúng, hàng nghìn tin, bài của các báo, đài từ Trung ương đến địa phương, với đầy đủ thể loại cũng đã truyền tài ý kiến đóng góp của nhân dân với Đảng. Có những ý kiến đóng góp thực sự là công trình công phu, tâm huyết, trí tuệ dài tới 40-50 trang… Có những ý kiến đóng góp gửi trực tiếp tới cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Ủy viên Bộ Chính trị...

Tất cả những ý kiến xây dựng, trách nhiệm, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân đều được trân trọng, lắng nghe, tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Có thể nói, việc các tầng lớp nhân dân tham gia và có ý kiến như vậy đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới. Đó cũng là minh chứng cho thấy sự thất bại của toan tính hòng phá hoại đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, âm mưu thâm hiểm đó không chỉ nhằm chống phá Đại hội XIII mà còn nhằm chia rẽ ý Đảng với lòng dân.

Tin cùng chuyên mục