Tháo gỡ mọi khó khăn

  • 07/01/2015 06:42
  • 0 bình luận
  • Đan Thanh
  • In bài

ANTĐ - Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, Chính phủ đã dự thảo Nghị quyết về 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2015. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong điều hành chính sách tài chính  - ngân sách. Đặc biệt, phải tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước. Cắt giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh, chi thường xuyên quá lớn, bên cạnh đó chúng ta phải bố trí đủ để chi trả nợ, trong khi chi đầu tư đang giảm dần, do vậy cần hết sức chú ý thu chi ngân sách, nhất là tiết kiệm chi. Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ: “Hiện nay còn lãng phí lớn lắm. Ta còn nghèo, đầu tư đang giảm, nhưng đầu tư kém hiệu quả, lãng phí ở đâu cũng có. Nơi thì thiếu phòng học, nơi thì phòng học không có học trò, chợ không có người vào. Cần quản lý chặt chẽ hơn nữa đầu tư công, tiền thuế của dân phải được sử dụng có hiệu quả”.

Thủ tướng cho rằng trách nhiệm của Chính phủ là quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương hành động với tinh thần như vậy. Ngay trong năm 2014, đã có một số chuyển biến theo hướng tiết kiệm hơn. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, số lượng các đoàn Trung ương đi nước ngoài trong năm 2014 đã giảm khoảng 20% so với năm 2013, các đoàn địa phương giảm trên 8%. Nếu tiếp tục siết chặt hơn, không mua xe công, dừng triển khai và thu hồi các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa, đầu tư chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, sẽ tiết kiệm được một khoản không hề nhỏ.

Trong 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2015, ngoài nhiệm vụ hàng đầu là siết chặt chi tiêu ngân sách, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Cơ chế, chính sách các địa phương như nhau, nhưng ngành nào, địa phương nào quan tâm sẽ giải quyết được nhiều việc hơn. Tạo mọi thuận lợi, tháo gỡ mọi khó khăn để doanh nghiệp và người dân làm ăn, thì kinh tế mới tăng trưởng được.

Tin cùng chuyên mục