Thành ủy Hà Nội yêu cầu xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà trong cấp sổ đỏ

  • 13/09/2016 18:31
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 13-9, Thành ủy Hà Nội cho biết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua công tác quản lý đất đai nói chung và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như: kết quả cấp Giấy chứng nhận còn thấp, chưa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân; chất lượng phục vụ của cán bộ còn hạn chế,....

Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp sổ đỏ trên địa bàn

Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp sổ đỏ trên địa bàn

Với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 6-2017 sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong năm 2016 và 2017.

“Địa phương, đơn vị nào không hoàn thành Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận được cấp có thẩm quyền giao thì cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên”, Chỉ thị nêu rõ.

Thành ủy Hà Nội sẽ lấy hiệu quả trong công tác cấp Giấy chứng nhận ở mỗi cơ quan, địa phương à tiêu chí quan trọng đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Chỉ thị cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt phương châm “Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả”. Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn phải bố trí tối đa thời gian làm việc, các đơn vị liên quan bố trí thời gian phù hợp để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận; Quy trình xét, cấp Giấy chứng nhận, thu nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận phải đúng pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch.

Ngoài ra, Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả để làm tốt công tác này; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về đất đai và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân…

Tin cùng chuyên mục