chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp:

Thành ủy Hà Nội tổng kết 3 chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020

  • 15/12/2019 07:50
  • 0 bình luận
  • ​Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 14-11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 3 chương trình số 01-CTr/TU, 05-CTr/TU, 07-CTr/TU; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Chương trình số 01-CTr/TU, 07-CTr/TU; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU

Khen thưởng 58 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt, phóng sự tổng hợp về kết quả nổi bật của 3 chương trình và các ý kiến tham luận. Theo đó, việc thực hiện 3 chương trình nói trên đã kế thừa và phát huy tốt kinh nghiệm triển khai các chương trình công tác của Thành ủy các khóa trước và đạt nhiều kết quả rõ nét, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố vào cuộc sống.

Về Chương trình số 01-CTr/TU, đây là chương trình “xương sống”, phạm vi bao trùm, được nghiên cứu, ban hành sớm nhất và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với 8 đề tài, chuyên đề và 5 nhóm chỉ tiêu. Đến nay, về cơ bản các nhóm chỉ tiêu của chương trình đã được hoàn thành.

Qua việc triển khai thực hiện, Chương trình số 01-CTr/TU đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác của hệ thống chính trị thành phố, nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện, chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đổi mới các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước. Bước đầu, thành phố đã khắc phục tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hoạt động của tổ chức bộ máy, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao hơn; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và tiếp tục giải quyết được nhiều việc mới, việc khó, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Thông qua thực hiện 12 chuyên đề, đề án cụ thể hóa Chương trình số 05-CTr/TU, công tác quốc phòng, an ninh của Hà Nội được tăng cường.

Thành phố bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khoảng 2.000 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn mỗi năm; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường bình yên của Thủ đô. Tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm hàng năm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao (trong đó điều tra khám phá trọng án đạt 95% trở lên); không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong dư luận; không có tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động công khai, lộng hành.

Thành phố đã thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng cao. Lực lượng vũ trang Thủ đô duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống thảm họa thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn; là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền thành phố.

Với 13 chuyên đề, 4 nhóm chỉ tiêu, 8 nhóm giải pháp, Chương trình số 07-CTr/TU đã được các cấp, ngành thành phố tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần chủ động; cách làm, bước đi chặt chẽ, bài bản, khoa học và có nhiều tính sáng tạo, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định ở cả 2 lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên được nâng lên. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và có chuyển biển rõ nét trong cải cách hành chính. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện mỗi chương trình; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Kết quả toàn diện, tích cực trong thực hiện 3 chương trình công tác có sự nỗ lực và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, nhân dân. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao và tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU; 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU và 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen tặng các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU

Còn 10 tháng để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ

Phát biểu kết luận hội nghị, điểm lại kết quả thực hiện nổi bật của từng chương trình, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các Ban Chỉ đạo, các cơ quan thường trực 3 chương trình. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã tăng cường chỉ đạo, quyết liệt triển khai các chương trình đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của thành phố.

Nhấn mạnh từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 10 tháng để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2020 là rất nặng nề, trong khi tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong tình hình mới đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” bảo đảm thận trọng, khoa học, công khai, dân chủ, đúng quy định; chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân.

Các cấp, ngành cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân nhân đối với Đảng bộ, chính quyền Thủ đô; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Từ những bài học rút ra và các nhiệm vụ, giải pháp trong các báo cáo đánh giá tổng kết các chương trình, Bí thư Thành ủy đề nghị Tiểu ban văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố trên cơ sở kết quả đánh giá 3 chương trình để xây dựng văn kiện trình Đại hội. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, thực hiện các giải pháp phù hợp, có hiệu quả với địa phương, đơn vị trên các mặt công tác; phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp của các cấp, các ngành; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, nhất là các tổ chức cơ sở Đảng còn tiềm ẩn phức tạp; kịp thời tham mưu chỉ đạo, xử lý các vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán 2020, các cơ quan nội chính của thành phố, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đi đôi với đó là tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống cháy, nổ, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải nỗ lực chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chu đáo, tiết kiệm, an toàn; tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục