Thành ủy Hà Nội tích cực chuẩn bị tốt nhất văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố

  • 28/12/2019 13:33
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã họp, bước đầu thống nhất với đề xuất về phương án phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
Thành ủy Hà Nội tích cực chuẩn bị tốt nhất văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố ảnh 1 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp

Ngày 28-12, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII tiến hành hội nghị lần thứ tư xem xét cho ý kiến Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - Trưởng Tiểu ban Văn Kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII chủ trì.

Thay mặt Ban Biên tập báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ hai mươi (ngày 15-10-2019), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận, thông qua Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Từ đó đến nay, Tổ Thư ký, giúp việc Ban Biên tập đã tích cực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, đã hoàn thành xây dựng Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị có quy mô 68 trang, có kết cấu, nội dung bám sát Đề cương chi tiết được Thành ủy thông qua.

Tại phiên họp, Tổ Thư ký, giúp việc Ban Biên tập đã nêu một số vấn đề xin ý kiến Tiểu ban về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị như: chủ đề, phương châm, đánh giá khái quát, 8 kết quả, 7 hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; mục tiêu, định hướng, tầm nhìn, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 18 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Trưởng Tiểu ban đánh giá, Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị cơ bản đã được chuẩn bị bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, dù vậy còn khá dài.

Trước mắt, Tiểu ban tạm thời thống nhất với quy mô Dự thảo hơn 60 trang; trong các lần dự thảo tiếp theo, cần rút gọn các nội dung báo cáo bảo đảm ngắn gọn, súc tích với quy mô còn 45-50 trang, nội dung Dự thảo cần bảo đảm hài hòa giữa quy mô các lĩnh vực, nhất là phải bám sát định hướng của Trung ương.

Cơ bản thống nhất phương án chủ đề Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Biên tập, Tổ Thư ký-giúp việc Ban Biên tập tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban Văn kiện, xem xét từng thành tố để hoàn thiện thêm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thống nhất với đề xuất của Ban Biên tập về phương án phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Trưởng Tiểu ban Văn kiện cho rằng, các nội dung đánh giá kết quả, hạn chế khuyết điểm cũng đã bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, từ nay đến Đại hội còn khoảng 10 tháng, Ban Biên tập, Tổ Thư ký-giúp việc Ban Biên tập tiếp tục cập nhật số liệu và kết quả đạt được theo thực tế vào Báo cáo chính trị trong các lần dự thảo tiếp theo để phản ánh đúng tình hình thực tiễn của thành phố.

Các yếu tố mới cũng như mục tiêu phát triển của thành phố theo đề xuất của Ban Biên tập cũng được Trưởng Tiểu ban đánh giá cao. Tiểu ban cũng cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu chính cụ thể đến năm 2025 của thành phố được nêu trong Dự thảo...

Theo kế hoạch, Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII sẽ được báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự kiến diễn ra ngày 8-1-2020.

Tin cùng chuyên mục