Thành ủy Hà Nội quyết nghị 4 nội dung quan trọng

  • 01/07/2020 06:12
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, chiều 30-6, Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI đã thảo luận và thống nhất quyết nghị 4 nội dung quan trọng.

Thứ nhất, hội nghị nhất trí với nội dung các báo cáo kết quả công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 do Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND TP trình hội nghị. Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý và kết luận hội nghị, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trong đó, tập trung một số nội dung: Lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020. Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch   Covid-19 tái xâm nhập cộng đồng, vừa năng động, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định.

Thứ hai, hội nghị cơ bản nhất trí Dự thảo (lần thứ ba) Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị (lần thứ ba) và tiếp tục triển khai các bước theo đúng kế hoạch.

Thứ ba, hội nghị đồng ý nguyên tắc về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại ô đất công viên, hồ điều hòa (ký hiệu HĐH) thuộc khu vực Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện chủ trương trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.

Thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo.

Trên cơ sở các quyết nghị nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục