Thanh tra Chính phủ yêu cầu giám sát việc tặng quà Tết

  • 05/02/2015 07:01
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài

ANTĐ - Thanh tra Chính phủ vừa gửi văn bản đến các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty 91, đề nghị chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí, cũng như việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Ất Mùi 2015. 

Theo nội dung văn bản, chậm nhất ngày 25-2-2015, các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Chính phủ. Việc làm này nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện hiệu quả quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. Được biết, năm 2014 cả nước có 32 người nộp lại quà tặng, với tổng giá trị 791 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục