Thanh tra các cấp phát hiện vi phạm 29.510 tỷ đồng

  • 11/07/2017 10:38
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Thanh tra Chính phủ cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã triển khai 3.847 cuộc thanh tra hành chính và 136.096 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện vi phạm 29.510 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã triển khai 3.847 cuộc thanh tra hành chính và 136.096 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm 29.510 tỷ đồng (trong đó, có 17.048 tỷ đồng qua thanh tra hành chính; 12.462 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành; riêng trong lĩnh vực ngân hàng, số tiền phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi là 4.304 tỷ đồng; 4.978 ha đất.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 19.521 tỷ đồng và 4.676 ha đất (đã thu hồi 5.536 tỷ đồng); xử phạt vi phạm hành chính 2.469 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 9.988 tỷ đồng, 302 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 724 tập thể, 22 cá nhân; ban hành 82.074 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 49 vụ, 113 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Toàn ngành Thanh tra cũng đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.875 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi và xử lý khác 237 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 56%), 262 ha đất (đạt tỷ lệ 28%); xử lý hành chính 242 tổ chức, 545 cá nhân; khởi tố 7 vụ, 18 đối tượng.

Liên quan tới phòng, chống tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã phát hiện 47 vụ, 66 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Trong đó, qua tự kiểm tra nội bộ phát hiện 15 vụ, 8 đối tượng; qua công tác thanh tra - 25 vụ, 25 đối tượng; qua giải quyết khiếu nại tố cáo - 7 vụ, 33 đối tượng.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2017, có 1 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (Quảng Nam); xử lý kỷ luật 4 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 3 người vi phạm phát hiện từ kỳ trước (Quảng Nam - 1; Kiên giang - 3).

Tin cùng chuyên mục