Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu chương trình đổi xe máy cũ

  • 07/09/2020 22:55
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN -  Nhằm từng bước cải thiện chất lượng không khí, giảm phát thải từ các phương tiện giao thông đã cũ nát, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có báo cáo số 7008/BC-STNMT-CCBVMT trình UBND thành phố về việc chấp thuận triển khai chương trình “Nghiên cứu thí điểm đo kiểm khí thải và hỗ trợ đổi xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố”.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC