• Điều chỉnh quy hoạch: Vận hội mới cho Nam Phú Quốc

    Điều chỉnh quy hoạch: Vận hội mới cho Nam Phú Quốc

    ANTD.VN - Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, khi trở thành thành phố (TP) biển đảo đầu tiên của cả nước và có quy hoạch mới, nhiều vận hội đã mở ra cho phát triển đô thị và du lịch Phú Quốc.