“Năm Thanh niên tình nguyện 2014”

Thanh niên Thủ đô thực hiện 5 chương trình lớn

  • 09/01/2014 06:35
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTĐ - “Hà Nội xanh”, “Hà Nội an toàn”, “Hà Nội văn minh”, “Hà Nội nghĩa tình” và “Hà Nội trẻ” là 5 chương trình sẽ được thanh niên Thủ đô thực hiện trong “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”.

Trong đó, nét mới là chương trình “Hà Nội trẻ” giao trách nhiệm cho tuổi trẻ Thủ đô thực hiện các công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, đơn vị… Chương trình “Hà Nội nghĩa tình” gồm các hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… “Hà Nội xanh” sẽ gắn liền các hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp… Với nội dung “Hà Nội an toàn”, thanh niên Thủ đô tham gia thực hiện các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị… Chương trình “Hà Nội văn minh” tổ chức các hoạt động của Đoàn thanh niên các cấp nhằm giáo dục văn hóa ứng xử, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô…

Tin cùng chuyên mục