Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

  • 18/10/2019 10:06
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam(VNCERT) và Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin, trực thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông).
Việc thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Việc thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Bộ TT-TT vừa ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin, thực hiện chức năng làm đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc;

Quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố, kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin; Là đầu mối hợp tác quốc tế với các cơ quan, tổ chức có chức năng ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Cybersecurity mergency Response Teams/Coordination Center (VNCERT/CC), Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và các chi nhánh tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Trung tâm sẽ điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc, là đầu mối của Cục An toàn thông tin để phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin; Thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn thông tin đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật;

Cấp và thu hồi giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; thực hiện đánh giá hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Cục An toàn thông tin.

Tin cùng chuyên mục